Kreistennisverband Flensburg - Schleswig e.V.

Mitglied im SVFL: 
ja